Representatie

Representatie: heeft een dubbele betekenis. In representatie zit zowel ‘vertegenwoordiging’ als ‘verbeelding of afbeelding’. Vaak worden die termen dan ook door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld als men het heeft over een evenwichtige representatie van vrouwen en mannen. Hierbij wordt zowel de vertegenwoordiging van vrouwen/mannen in de media (hoeveel vrouwen/mannen in welke programma’s en met welke functies) aangekaart als de manier(en) waarop vrouwen en mannen afgebeeld worden in de media en de betekenis(sen) die we eraan hechten.

Bij de VRT bedoelen we met representatie in de beheersovereenkomst ‘vertegenwoordiging’.