Representatie

Representatie: heeft een dubbele betekenis. In representatie zit zowel ‘vertegenwoordiging’ als ‘verbeelding of afbeelding’. Vaak worden die termen dan ook door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld als men het heeft over een evenwichtige representatie van genderidentiteiten. Hierbij wordt zowel de vertegenwoordiging van vrouwen, mannen, non-binaire personen, genderqueer personen of andere genderidentiteiten in de media aangekaart, (bv. hoeveel van hen in welke programma’s en met welke functies), als de manier(en) waarop ze afgebeeld worden in de media en de betekenis(sen) die we eraan hechten.

Bij de VRT bedoelen we met representatie in de beheersovereenkomst ‘vertegenwoordiging’.