Mainstreaming

Mainstreaming: bij de voorbereiding, de ontwikkeling en de uitvoering van beleid (op gelijk welk vlak) systematisch aandacht besteden aan het effect van dat beleid op gelijke kansen (bv. inkomen, afkomst, gender, leeftijd).