Neger

prullenbak-sticker
Allochtonen: vooral gebruikt in wetenschappelijke context, niet om een bevolkingsgroep in het gewone leven aan te duiden. Hedendaags: ‘mensen met een migratieachtergrond’ of ‘met vreemde roots’ of ‘van vreemde origine’. Wees zo specifiek mogelijk, door bijvoorbeeld het land van herkomst te noemen. Of bedoelde je eigenlijk iemand met het islamitisch geloof, een moslim dus? Waarom zeg je dat dan niet? Vergeet daarbij niet dat er ook culturele moslims bestaan die niet noodzakelijk het geloof praktiseren, dus wees voorzichtig met je conclusies.

Allochtone gemeenschap: gebruikt om mensen met een migratieachtergrond aan te duiden.
Uiteraard is dat niet één gemeenschap omdat in de steden tientallen nationaliteiten samen en naast elkaar leven. Die groepen vormen zelfs niet per nationaliteit een gemeenschap, omdat de verschillende migratiegolven mensen om andere redenen naar België hebben gebracht. Er zijn ook grote verschillen in levensstijl tussen de generaties. Daarom is het een onbruikbaar containerbegrip.
Ook de “islamitische gemeenschap” is soms even onbruikbaar als de “christelijke gemeenschap”.
De verschillende strekkingen kunnen ver uit elkaar liggen en soms andere feestdagen vieren. Wees dus zo specifiek mogelijk. Misschien bedoelde je gewoon “ouders met een andere thuistaal dan het Nederlands” bijvoorbeeld?

Illegalen: mensen zonder papieren, mensen zonder wettig verblijf. Iemand kan wel illegaal in het land verblijven, maar we reduceren hem niet tot ‘een illegaal’.

Alle samenstellingen met –huid: geelhuid, roodhuid en dergelijke.

Neger: wordt als kwetsend ervaren. Afgeraden dit woord te gebruiken. Mogelijk gebruikt een persoon met een donkere huidskleur, een zwarte persoon, het zelf, maar dat wil niet zeggen dat iedereen het kan gebruiken. Ook in de sfeer van muziek kun je het beter niet gebruiken. Meer specifiek kun je de nationaliteit of afkomst gebruiken om iemand te benoemen, àls het ertoe doet. 

Zwartje: beledigend voor iemand met een donkere huidskleur, voor een zwarte man of vrouw.

Zigeuner: In het dagelijks taalgebruik worden woonwagenbewoners nog vaak ‘zigeuners’ genoemd. Deze term is negatief beladen en wordt niet meer gebruikt. Binnen verschillende gemeenschappen wordt hij ervaren als scheldwoord.

Afbeeldingsresultaat voor Asielzoeker