Superdiversiteit

Geeft weer wat de VRT bedoelt met diversiteit, kijken vanuit een multidimensionaal perspectief, d.w.z. niet enkel rekening houden met één aspect, de oorsprong en de versnippering en het grote aantal van oorspronglanden, maar ook met de reden waarom mensen naar ons land komen.

Daarin spelen meer dimensies een rol: gender, geaardheid, taal, cultuur, religie, opleidingsniveau, sociale klasse, wettelijk statuut, plaats waar je leeft, politieke overtuiging, binding met land van oorsprong enz.

Daardoor is er geen eenduidig beeld van ‘de migrant’ meer mogelijk. Vaak wordt het woord superdiversiteit gebruikt in de context van steden en migratie. Daarmee duidt men aan dat mensen mobiel zijn, een hybride identiteit hebben, in netwerken leven eerder dan in een stabiele gemeenschap. Dat samenlevingen versnipperd en in voortdurende evolutie zijn.

Afbeeldingsresultaat voor Superdiversiteit