Intersectionaliteit, kruispuntdenken

Intersectionaliteit of kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden (‘meervoudige discriminatie’) en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar maakt. In het intersectioneel denken leren we kijken naar hoe al deze verschillende dimensies op elkaar inspelen.

Kruispuntdenken stelt dat wij mensen geen maatschappelijk vrij-zwevende subjecten zijn, maar allen een maatschappelijke positie toegewezen krijgen aan de hand van factoren zoals gender, etniciteit, klasse, nationaliteit, seksualiteit e.d.

Kortom, elk individu is gesitueerd op het kruispunt van verschillende machtsassen of dimensies: die van gender en etniciteit, maar ook die van klasse, seksualiteit, leeftijd e.d.

Afbeeldingsresultaat voor Intersectionality