Woonwagenbewoners

Woonwagenbewoners:  wordt in Vlaanderen gebruikt om specifieke groepen aan te duiden die de woonwagen als traditionele woonvorm hadden of nog steeds hebben. Er zijn drie groepen: Roms, Voyageurs en Manoesjen (Sinti).

  • Roms/Roma: een groep die eind 19de eeuw vanuit Oost-Europa naar België kwam
  • Voyageurs: autochtonen die zijn beginnen rond te trekken om economische redenen
  • Manoesjen / Sinti: oorspronkelijk uit wat vandaag Pakistan is, in onze contreien sinds de 15de eeuw

Roma (enkelvoud: Rom): De term ‘Roma’ wordt in Europa gebruikt om alle groepen aan te duiden die van oorsprong een nomadisch bestaan leidden, er zijn geen banden met Belgische woonwagenbewoners.

Zie ook: Roma

prullenbak-sticker  Zigeuner: In het dagelijks taalgebruik worden woonwagenbewoners nog vaak ‘zigeuners’ genoemd. Deze term is echter negatief beladen en gebruiken we niet meer.

Zie ook: Zigeuner

Campingbewoner: persoon die op een camping woont, in een caravan of een chalet. Campingbewoners hebben geen nomadische afkomst.

Trekkende beroepsbevolking: personen die rondtrekken omdat hun beroep dat vereist: foorreizigers, circusartiesten en binnenschippers.