Woonwagenbewoners

Woonwagenbewoners:  wordt in Vlaanderen gebruikt om specifieke groepen aan te duiden die de woonwagen als traditionele woonvorm hadden of nog steeds hebben. Er zijn drie groepen: Roms, Voyageurs en Manoesjen (Sinti).

  • Roms/Roma: een groep die eind 19de eeuw vanuit Oost-Europa naar België kwam
  • Voyageurs: autochtonen die zijn beginnen rond te trekken om economische redenen
  • Manoesjen / Sinti: oorspronkelijk uit wat vandaag Pakistan is, in onze contreien sinds de 15de eeuw

Roma (enkelvoud: Rom): De term ‘Roma’ wordt in Europa gebruikt om alle groepen aan te duiden die van oorsprong een nomadisch bestaan leidden, er zijn geen banden met Belgische woonwagenbewoners. ‘Roma’ is reeds meervoud dus ‘Roma’s’ gebruiken is fout. Roma is een verzamelnaam voor migrantengroepen uit Oost-Europa. Ze hebben een Noord-Indische afkomst en nomadische voorgeschiedenis. Roma wonen in huizen of appartementen. Het zijn dus geen woonwagenbewoners. De Roma die in het Westen proberen te overleven, trekken vaak kampen op van oude caravans en houten of plastic barakken. Ze trekken niet rond om sociale of familiale redenen, maar omdat ze van verschillende plaatsen verdreven worden.

prullenbak-sticker  Zigeuner: In het dagelijks taalgebruik worden woonwagenbewoners nog vaak ‘zigeuners’ genoemd. Deze term is echter negatief beladen en gebruiken we niet meer. Binnen verschillende gemeenschappen wordt hij ervaren als scheldwoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er eveneens een zuivering van ‘zigeuners’ en werden ze op ‘Transport Z’ (verwijzing naar ‘zigeuner’) geplaatst door het naziregime. De term is een vage, in het Westen ontstane verzamelnaam. Hij verwijst naar groepen met Indische roots (Roma, Roms en Manoesjen), die in de loop der jaren uit elkaar zijn gegroeid.

Campingbewoner: persoon die op een camping woont, in een caravan of een chalet. Campingbewoners hebben geen nomadische afkomst.

Trekkende beroepsbevolking: personen die rondtrekken omdat hun beroep dat vereist: foorreizigers, circusartiesten en binnenschippers.