Positieve actie

Maatregelen met het doel discriminatie ten opzichte van een specifieke groep uit te bannen, te voorkomen en weg te werken, of de nadelen die uit bestaande attitudes, gedragingen en structuren voortkomen, te ondervangen.