Genderexpressie

De mate waarin iemand zich vrouwelijk of mannelijk uit. Het gaat om kledingkeuze, taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, gebruik van parfum, omgaan met emoties en andere uitingen. Genderexpressie verwijst dus duidelijk naar culturele referenties. Wat in één cultuur of context als mannelijk wordt beschouwd, kan in een andere net heel vrouwelijk lijken. Slechts weinig mensen drukken zich louter vrouwelijk of mannelijk uit.

Hoe iemand zich uitdrukt, zegt niet altijd iets over hun seksuele oriëntatie. Niet alle LGBTI+-personen gedragen zich hetzelfde. Ook niet alle hetero’s zien er hetzelfde uit. Iemands genderidentiteit kan je niet altijd raden op basis van hun genderexpressie. Iemand kan er voor jou uitzien als een meisje, maar zich niet zo voelen. Een man kan graag make-up dragen en zich daarom niet minder man voelen.