Vereniging waar armen het woord nemen

Vereniging waarin mensen met en zonder armoede-ervaring samen aan de slag gaan met de kennis en ervaring van mensen in armoede met het oog op armoedebestrijding.