ASS (Autismespectrumstoornis)

ASS: De afkorting van autismespectrumstoornis, synoniem voor autisme. Mensen met een ASS hebben een andere manier van waarnemen, informatie verwerken en betekenis geven.

De gevolgen hiervan op gedrag kunnen zeer uiteenlopend zijn (vandaar de term ‘spectrum’), maar zijn soms opvallend voor ‘neurotypische’ mensen, of mensen zonder autisme. De vaakst voorkomende verschillen situeren zich enerzijds in de omgang en communicatie met anderen en anderzijds het flexibel denken en handelen. Deze beperkingen leiden in de meeste gevallen tot een handicap. Bij intelligente volwassenen met autisme is de stoornis vaak niet meteen zichtbaar, omdat ze geleerd hebben de stoornis te compenseren en camoufleren. Zeker bij vrouwen wordt de stoornis daardoor vaak niet gedetecteerd: vrouwen worden in het algemeen verwacht om sneller en meer te socialiseren.