ASS (Autismespectrumstoornis)

ASS: De afkorting van autismespectrumstoornis, synoniem voor autisme. Mensen met een ASS hebben een andere manier van waarnemen, informatie verwerken en betekenis geven.

De gevolgen hiervan op gedrag kunnen zeer uiteenlopend zijn (vandaar de term ‘spectrum’), maar komen vaak wel vreemd of bizar over. De twee kernproblemen situeren zich enerzijds in de omgang en communicatie met anderen en anderzijds het flexibel denken en handelen. Deze beperkingen leiden in de meeste gevallen tot een handicap. Bij intelligente volwassenen met autisme is de stoornis vaak niet meteen zichtbaar, omdat ze geleerd hebben de stoornis te compenseren en camoufleren.