Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is.

Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

p78 thema levenseinde vrolijke toon