Schrijftolk, gebarentolk

Schrijftolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken taal simultaan om te zetten in tekst. De dove persoon leest de tekst af van een scherm en kan zo de mondelinge uiteenzetting rechtstreeks volgen.

Gebarentolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken taal simultaan om te zetten in tekst. In Vlaanderen zijn gebarentolken VGT-tolken: ze zetten gesproken taal om in Vlaamse Gebarentaal. Bij de VRT gebruiken we de term VGT-tolk.

vgt