Syndroom van Down, downsyndroom, down

Mensen met het syndroom van Down hebben enkele karakteristieke uiterlijke kenmerken, waardoor ze meestal duidelijk herkenbaar zijn. De kinderen ontwikkelen zich trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Er is evenwel een grote variatie in wat ze kunnen bereiken. Soms hebben mensen met down de uiterlijke kenmerken, maar hebben ze geen zware verstandelijke beperking. Daarin speelt hun aanleg mee, maar ook de mogelijkheden die hen worden aangeboden tijdens hun ontwikkeling. Ook in samenstellingen zoals downkinderen of mensen met down.

 

Afbeeldingsresultaat voor down syndroom iedereen beroemd