Syndroom van Down, downsyndroom, down

Gebruik om iemand te benoemen mensen met down(syndroom).

Mensen met het syndroom van Down hebben enkele karakteristieke uiterlijke kenmerken, waardoor ze meestal herkenbaar zijn. De kinderen ontwikkelen zich trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Er is evenwel een grote variatie in wat ze kunnen bereiken. Soms hebben mensen met down de uiterlijke kenmerken, maar hebben ze geen zware verstandelijke beperking. Daarin speelt hun aanleg mee, maar ook de mogelijkheden die hen worden aangeboden tijdens hun ontwikkeling.

down