60-plussers

De hele groep van mensen die zestig en ouder zijn. Gebruik de exacte leeftijd wanneer je die kent. Bv.: ‘Deze pas geldt voor alle 65-plussers.’