Discriminatie

Discriminatie: een onderscheid maken in de behandeling van personen wegens een bepaald kenmerk (of kenmerken), wanneer dat onderscheid niet gerechtvaardigd is (directe discriminatie); of geen onderscheid maken in de behandeling van personen wanneer dat wegens bepaalde kenmerken juist aangewezen en nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen (indirecte discriminatie). Het is ook een precies omschreven juridisch begrip: zie voor meer info http://www.unia.be/nl/discriminatiegronden.

Directe discriminatie: iemand minder gunstig behandelen op basis van bv. hun geslacht, etnische afkomst, huidskleur, handicap, leeftijd.

Indirecte discriminatie: het voorkomen van een nadelig effect van een ogenschijnlijk neutrale maatregel of praktijk voor personen van een bepaald geslacht, etnische afkomst, leeftijd, handicap en dergelijke, tenzij het verschil in behandeling gerechtvaardigd kan worden door objectieve factoren (bv. lengtevereisten bij aanwerving).

Meervoudige discriminatie: extra zware discriminatie van personen die verschillende kenmerken hebben waardoor ze nadelig behandeld worden, bijvoorbeeld allochtone lesbische vrouwen of allochtone oudere vrouwen.

Afbeeldingsresultaat voor Discriminatie