Genderidentiteit

Genderidentiteit: het innerlijke gevoel i.v.m. gender. Voelt iemand zich jongen, meisje, beide of geen van beide? Bij de meeste mensen valt dit samen met hun sekse.

Genderexpressie: de mate waarin iemand zich vrouwelijk of mannelijk uit. Het gaat om kledingkeuze, taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, gebruik van parfum, omgaan met emoties en andere uitingen. Genderexpressie verwijst dus duidelijk naar culturele referenties. Wat in één cultuur of context als mannelijk wordt beschouwd, kan in een andere net heel vrouwelijk lijken. Slechts weinig mensen drukken zich louter vrouwelijk of mannelijk uit.

Genderlading: elke tekst, elk script heeft een genderlading: de ideeën over de invulling van vrouwelijkheid en mannelijkheid, ideeën over de plaats van vrouwen en mannen in de maatschappij, over het verschil in waardering voor het mannelijke en het vrouwelijke. Met ander woorden: welk (dominant) denken over gender is in het taalgebruik opgeslagen?

Genderbewust: inzicht en kennis van de werking van gender als ordeningsprincipe.

Genderblind: geen rekening houdend met de genderdimensie (in tegenstelling tot ‘genderbewust’).

Genderneutraliteit: genderneutraliteit kan worden bereikt door actief en systematisch na te gaan waar gendervertekeningen zich voordoen. Een niet-genderneutrale maatregel kan bijvoorbeeld tot (in)directe discriminatie leiden.

Non-binair: Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen.