Oudere

Persoon van gevorderde leeftijd, in een latere levensfase, waarin die niet meer hoeft te werken voor de kost. Er is geen duidelijke definitie, want leeftijd is niet het juiste criterium om te bepalen of iemand al dan niet een oudere is.

De Vlaamse Gemeenschap definieert een oudere als een persoon die 60 jaar en ouder is. Binnen de ouderengroep zijn er grote leeftijdsverschillen: de leeftijd varieert van 60 tot meer dan 100 jaar. Het is dan ook onmogelijk om de groep ouderen onder één noemer te brengen, als je respect wil hebben voor die diversiteit.