Intercultureel, multicultureel

Interculturaliteit: het rekening houden met de verschillen tussen de culturen en hun rijkdom, een uitwisseling en interactie met respect voor de verschillende culturen. Individuen die de dialoog aangaan, zoeken naar wat verbindt vanuit de gelaagde identiteit. Een eerder dynamische term in de zin van ‘een interculturele school, organisatie, bedrijf willen worden’.

Multiculturaliteit: het samengaan, het naast elkaar plaatsen van verschillende culturen en culturele groepen, verdraagzaamheid voor de verschillende culturen in een samenleving. Term die vaker wordt geassocieerd met een verdeelde samenleving. Een eerder statische term. zoals in ‘De multiculturele samenleving is een feit.’