Diversiteit

De verschillen in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring tussen de individuen binnen een groep.  De term verwijst naar een situatie waarin meerdere (idealiter alle) groepen binnen een bepaalde omgeving voorkomen. Het huidige gebruik van de term benadrukt vooral de acceptatie van en het respect voor culturele verschillen, en de erkenning dat geen enkele groep intrinsiek superieur is aan een andere.

Toegepast op de representatie betekent ‘diversiteit’ bij de VRT: het tonen van personen op andere manieren dan de stereotiepe clichés, het tonen van personen in verschillende rollen en het besteden van aandacht aan verschillende mogelijke identiteiten.

Vaak wordt diversiteit gelijkgesteld met etnisch-culturele diversiteit. Dat is niet noodzakelijk zo. Bij de VRT verdelen we diversiteit of zes thema’s: geaardheid, gender, afkomst, leeftijd, armoede en beperking. Bekijk wat diversiteit is op VRT hier: vrt.be/diversiteit

beperking