Alternatieven voor afkomst

prullenbak-sticker

  

Allochtonen: vooral gebruikt in wetenschappelijke context, niet om een bevolkingsgroep in het gewone leven aan te duiden. Hedendaags: ‘mensen met een migratieachtergrond’ of ‘met vreemde roots’ of ‘van vreemde origine’. Wees zo specifiek mogelijk, door bijvoorbeeld het land van herkomst te noemen. Of bedoelde je eigenlijk iemand met het islamitisch geloof, een moslim dus? Waarom zeg je dat dan niet? Vergeet daarbij niet dat er ook culturele moslims bestaan die niet noodzakelijk het geloof praktizeren, dus wees voorzichtig met je conclusies.

Alle samenstellingen met –huid: geelhuid, roodhuid en dergelijke.

Illegalen: mensen zonder papieren, mensen zonder wettig verblijf. Iemand kan wel illegaal in het land verblijven, maar we reduceren hem niet tot ‘een illegaal’.

Neger: wordt als kwetsend ervaren. Mogelijk gebruikt een persoon met een donkere huidskleur, een zwarte persoon, het zelf, maar dat wil niet zeggen dat iedereen het kan gebruiken. Ook in de sfeer van muziek kun je het beter niet gebruiken. Meer specifiek kun je de nationaliteit of afkomst gebruiken om iemand te benoemen.

Zigeuner: In het dagelijks taalgebruik worden woonwagenbewoners nog vaak ‘zigeuners’ genoemd. Deze term is negatief beladen en wordt niet meer gebruikt. Binnen verschillende gemeenschappen wordt hij ervaren als scheldwoord.

Zwartje: beledigend voor iemand met een donkere huidskleur, voor een zwarte man of vrouw.

Betere beschrijvingen voor afkomst

Afbeeldingsresultaat voor Asielzoeker