LGBTI+ , LGBTQIA+

LGBTI+

LGBTI is een verzamelterm die staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse. De ‘+’ in LGBTI+ staat voor de vele andere genderidentiteiten, genderexpressies en seksuele voorkeuren die daarnaast nog bestaan, zoals mensen die zich als non-binair, queer of aseksueel benoemen of die zich helemaal niet met een label willen benoemen. Ook mensen die nog op zoek zijn of twijfelen, horen hierbij. Meer info zie Lumi.

UITSPRAAKTIP: dit heel lange letterwoord spreken we in een Nederlandstalige tekst uit als holebi’s en queers.

Queer: is een containerbegrip voor alle vormen van LGBTI+, zonder te specificeren ‘wat je precies bent’. Het is een overkoepelende term voor lesbisch, homo, biseksueel, trans, interseksueel en aseksueel; dus voor iedereen die zich niet als heteroseksueel of cisgender definieert.

Holebi: term uit de jaren ’90 waarmee men homo’s, lesbiennes en biseksuelen aanduidt. Vooral in Vlaanderen. In Nederland bedoelen ze met ‘homoseksuelen’ zowel mannen als vrouwen. Tegenwoordig zijn er enkele toevoegingen, waarbij transgenders worden meegenomen in de groepsaanduiding. Men spreekt van HOLEBIQTI. Waarbij de Q voor queer staat, de T voor trans en de I voor intersekse.

Gay: ander woord voor homo.

Intersexual: staat voor iemand die biologisch en fysiek gezien beide geslachten heeft en zich niet specifiek aan één gendertype houdt. Zie ook: intersekse.

Polyseksueel: iemand die aantrekking kan voelen tot mensen van meer dan één, maar niet noodzakelijk alle genderidentiteiten.

Aseksueel: Aseksueel zijn is een seksuele oriëntatie. Of soms correcter: het niet hebben van een seksuele oriëntatie. Aseksualiteit is het niet of amper ervaren van seksueel verlangen. Het gaat niet over wat je kan of doet, maar wat je voelt. Iemand die aseksueel is, voelt geen seksuele aantrekkingskracht naar andere personen. Dit betekent niet dat het lichaam geen seksuele gevoelens of fysieke opwinding kan ervaren.  Meer info zie Lumi.

Panseksueel: iemand die zich seksueel aangetrokken kan voelen tot iedereen, ongeacht geslacht of genderidentiteit. Panseksualiteit is de seksuele, romantische, of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten. ‘Pan’ betekent namelijk ‘alles’ in het Grieks. 

Fluïde: als je merkt dat je aantrekking verandert doorheen de tijd, dan kan je die fluïde noemen.

Genderfluïde: een term die verwijst naar iemand wiens genderidentiteit in de loop van de tijd verandert. Het is een term voor mensen die zich niet geheel man of vrouw voelen. Ze voelen zich meer of minder vrouwelijk of mannelijk. En dat kan ook eens per dag verschillen.

Agender: Agender valt onder het paraplubegrip non-binair. Het is een genderidentiteit die zich kenmerkt door volledige genderloosheid, of het ontbreken van gender. Andere veelgebruikte termen zijn genderneutraal, geslachtsneutraal, sekseneutraal of genderloos. Agender is een non-binaire genderidentiteit waarbij je niet mannelijk, vrouwelijk, of een ander gender is. Agender mensen kunnen zich het sterkst identificeren als gewoon een persoon, in plaats van als een bepaald gender. 

Heteroflexibel: Een term die gebruikt wordt als je voornamelijk hetero(seksueel) bent maar soms romantische en/of seksuele contacten aangaat met personen met dezelfde genderidentiteit. Omgekeerd spreken we van homoflexibel.

Afbeeldingsresultaat voor Queer