Mensen in armoede

Mensen die geconfronteerd worden met een gebrek aan inkomen, wat tegelijk een web van sociale uitsluiting in gang zet op het gebied van werk, wonen, onderwijs, gezondheidszorg en participatie. Al die vormen van sociale uitsluiting werken op elkaar in en versterken elkaar.

Buitenkant van armoede: de materiële gevolgen van armoede (slechte huisvesting, gebrekkige gezondheidszorg, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt).

Binnenkant van armoede: de psychische gevolgen van een leven in armoede (laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor mensen sociale contacten afbouwen en ook niet meer de moed vinden om een opleiding te volgen of een job te zoeken, ook echt psychische schade).

38 Op Straat Luigi2