Oorlogsvluchteling

Valt niet zonder meer onder de definitie van ‘vervolging’ van het verdrag, ook al is het leven van deze persoon in gevaar. Toch komt deze persoon vaak in aanmerking voor opvang als vluchteling. Dat is in de geest van het Vluchtelingenverdrag, dat immers werd aangenomen toen miljoenen mensen als gevolg van de oorlog op de vlucht waren geraakt.

De UNHCR zegt: de essentie van vluchtelingschap is dat mensen in hun eigen land geen bescherming vinden. In oorlogslanden zoals Irak en Afghanistan lopen vervolging en oorlogsgeweld vaak door elkaar: veel mensen worden aangevallen omdat ze tot een bepaalde etnische of politieke groep behoren. Zij kunnen de subsidiaire beschermingsstatus krijgen. Dat statuut biedt minder rechten dan de status van erkend vluchteling.