Sekse of geslacht / gender

Sekse of geslacht: het lichamelijk aspect van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Doorgaans onderscheiden we ‘vrouw’ (met XX-chromosomen) en ‘man’ (met XY-chromosomen), met typische geslachtskenmerken en voortplantingsorganen. Toch zijn er ook andere vormen mogelijk, met andere chromosomen (XXY, XYY) of onduidelijke geslachtskenmerken. Wanneer de sekse niet duidelijk vrouwelijk of mannelijk is, spreken we van interseksualiteit.

Gender:  het maatschappelijk aspect van vrouwelijkheid en mannelijkheid. ‘Gender’ omvat de maatschappelijk bepaalde en aan het geslacht toegekende gedragingen. Het verwijst naar de sociale en culturele identiteit van vrouwen en mannen; weerspiegelt de verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot geslachtelijke rollen; verwijst naar een maatschappelijke constructie van deze rollen; maakt deel uit van een socialisatieproces; varieert naargelang de tijd (sociale tijdvakken) en de maatschappij (culturen). De gedragingen en attitudes die er deel van uitmaken zijn dus niet aangeboren, maar aangeleerd.

De constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid neemt vaak de vorm aan van een hiërarchie van enerzijds ‘mannelijke’ en anderzijds ‘vrouwelijke’ rollen, taken en waarden. Deze hiërarchisering kan leiden tot vooroordelen, discriminaties, ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheden.

Afbeeldingsresultaat voor sekse