Transgender

Overkoepelende term voor travestie, transgenderisme en transseksualiteit en alle andere vormen van gendervariatie. Mensen die de transitie (en dus operatie) naar een ander geslacht ondergaan, maar ook mensen die dat nog niet gedaan hebben, of niet willen doen, bijvoorbeeld travestieten. Het is dus een veel ruimer begrip dan enkel de mensen die zich (hebben) laten opereren. Dat is zelfs een minderheid.

Een transgender persoon is iemand die zich niet altijd identificeert met het geslacht dat toegewezen is bij de geboorte. Sommige transgenders bewegen heen en weer, of kleden zich af en toe om. Een transman is iemand die bij de geboorte als meisje werd geregistreerd maar een overwegend mannelijke genderidentiteit heeft (en zich dus voornamelijk man voelt). Een transvrouw is iemand die bij de geboorte als jongen werd geregistreerd, maar een overwegend vrouwelijke genderidentiteit heeft (en zich dus voornamelijk vrouw voelt).

Voornaamwoorden: Transgenders vragen om het voornaamwoord bij het gewenste geslacht te gebruiken. Bij iemand die als man is geboren, maar zich vrouw voelt, zeg je ‘zij’. Ook al heeft die persoon de transitie (nog) niet doorgemaakt. Is die persoon nog niet helemaal herkenbaar als iemand van het nieuwe geslacht – bijvoorbeeld een man die transvrouw wordt, maar nog baardgroei heeft – dan gebruiken we nog altijd het voornaamwoord dat bij het gewenste geslacht hoort. In dit geval: zij. Soms hebben we die informatie niet, en moeten we ons baseren op het uiterlijk.

Ter info: Bij vacatures heb je nu het X-teken, om geen genderidentiteit aan te duiden. Daar is nog geen voornaamwoord voor. In Nederland willen ze (naar Engels voorbeeld) experimenteren met voornaamwoorden. Daar testen ze nu hij/zij/hen of die en zijn/haar/hun.