Transitie

‘In transitie zijn’ is in ruime zin het leren kennen en ontdekken van de genderidentiteit (iemands eigen identificatie van mannelijkheid of vrouwelijkheid) of in enge zin het ondergaan van medische ingrepen (hormoontherapie, geslachtaanpassende behandelingen, lasertherapie, stemtraining) om het lichaam te vervrouwelijken of vermannelijken, zodat het meer in overeenstemming is met de genderidentiteit.

Voor de VRT is een transitie niet per se een operatie. Iemand kan ook een gendertransitie ondergaan door verandering van expressie (kleding), lasertherapie, hormoonbehandeling, mentale transitie en proces, het vertellen aan je omgeving, zonder dat daar per se operaties aan te pas moeten komen. Ook travestieten kunnen een transitie doorlopen. Het omkleedproces wordt door velen als een transitie ervaren. Het doen van een coming-out als travestiet is voor sommigen het eindpunt van hun transitie.