trans­mi­grant

mi­grant die op door­tocht naar het land van be­stem­ming, tij­de­lijk er­gens ver­blijft.
vrouw: transmigrante
tran­sit­mi­grant