trans­mi­grant

mi­grant die op door­tocht naar het land van be­stem­ming, tij­de­lijk er­gens ver­blijft.

wordt voor sommigen niet als respectvol ervaren

v.: transmigrante~ tran­sit­mi­grant