Meerderheid-minderheid steden / Majority-minority steden

Een stad waar de meerderheid van de bevolking behoort tot een minderheid.

Het aandeel personen van buitenlandse herkomst is niet gelijkmatig verdeeld over het Vlaamse Gewest. De meer traditionele migratieregio’s zoals de Limburgse mijnregio, maar ook een groot aantal grensgemeenten kennen een hoger aandeel personen van buitenlandse herkomst. Ook de grote steden en de rand rond Brussel wordt gekenmerkt door een hoger aandeel personen van buitenlandse herkomst.

In enkele Vlaamse steden ligt het aandeel boven de 50%, het gaat bijvoorbeeld over Genk waar 56% van de bevolking van buitenlandse herkomst is. Ook in Vilvoorde is 50% van de bevolking van buitenlandse herkomst. Deze steden zijn majority-minority steden, er is geen meerderheid meer van een bepaalde herkomstgroep. Ook in Antwerpen is de drempel van 50% overschreden.

Brussel is een ander voorbeeld van een majority-minority city: In Brussel heeft meer dan 60 procent van de inwoners een migratieachtergrond, in bepaalde gemeenten meer dan 90 procent.