ander, andere

Wanneer je mensen met een migratieachtergrond of iemand met een niet-witte huidskleur wil beschrijven, kan je best het woord ‘andere’ vermijden. Als je het hebt over een ‘andere’ huidskleur, ga je ervan uit dat de standaard wit is. Je kan daarom kiezen om de persoon te beschrijven als iemand met een migratieachtergrond of met een bruine/zwarte huidskleur, iemand met roots/afkomst buiten België of zo mogelijk een preciezere achtergrond als je die kent. Als die achtergrond er niet toe doet in de context, hoef je die niet te benoemen.

Geldt ook voor geaardheid, wanneer je bijvoorbeeld iedereen die niet hetero is een andere geaardheid zou toedichten. Het is begrijpelijk dat je soms denkt en praat vanuit een meerderheidsstandpunt, maar dat kan als normerend ervaren worden. Daarom kan je beter spreken over de verschillende seksuele geaardheden.