Gelijkheid – Gelijke kansen

Gelijkheid: het principe dat alle mensen evenwaardig zijn en gelijke rechten hebben.

Gelijke kansen: het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan sekse, handicap, afkomst, leeftijd en dergelijke voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven.