Deadname

Een deadname is de naam die iemand bij geboorte meekreeg, of de naam die iemand vroeger gebruikte, vooraleer de naam bewust te veranderen in een nieuwe naam. Een deadname wordt meestal gebruikt in de context van transpersonen

Iemand ‘deadnamen’ wordt vaak beschouwd als kwetsend, soms beledigend. In bepaalde gevallen is iemand moedwillig bij de oude (of dode) naam noemen, wetende dat de drager van de naam voor een nieuwe naam koos, een vorm van intimidatie. Het gaat vaak gepaard met het ‘misgenderen’ van dezelfde persoon. Dan wordt niet alleen moedwillig de oude naam gebruikt, maar ook het vorige geslacht van de drager als die van geslacht veranderd is. Als iemand zich identificeert als man, vrouw, of non-binair, dan vraag je naar de voornaamwoorden en gebruik je die zoals gevraagd. Foutjes maken is menselijk, maar wie respectvol wil zijn doet op z’n minst moeite om het juist te proberen. Zeker als mediamaker is het niet te onderschatten welke impact je woorden hebben.