Deadname

Een deadname is de naam die iemand bij geboorte meekreeg, of de naam die iemand vroeger gebruikte, vooraleer de naam bewust te veranderen in een nieuwe naam. Een deadname wordt meestal gebruikt in de context van transpersonen.

Iemand ‘deadnamen’ wordt vaak beschouwd als kwetsend, soms beledigend. In bepaalde gevallen is iemand moedwillig bij de oude (of dode) naam noemen, wetende dat de drager van de naam voor een nieuwe naam koos, een vorm van intimidatie. Het gaat soms gepaard met het ‘misgenderen’ van dezelfde persoon. Dan wordt niet alleen moedwillig de oude naam gebruikt, maar ook het vorige geslacht van de drager als die van geslacht veranderd is.

Wil je iets beschrijven dat gebeurde in het verleden van een transgender persoon, en droeg die toen een andere naam? Vermijd het gebruik van de deadname dan ook. Soms kan je in samenspraak met de persoon zelf wel beslissen om die toch te gebruiken, maar besteed aandacht aan de manier waarop je dit omkadert.