Intersekse

Intersekse personen zijn geboren met fysieke geslachtskenmerken die niet volledig passen binnen de normen gesteld door de medische wereld en/of de gangbare socio-culturele opvatting van de omgeving waarbinnen het kind wordt geboren. 1 op de 60 kinderen wordt zo geboren. Die kinderen hebben een intersekse conditie. Doorgaans zijn de variaties onschuldig, soms heeft dit ook (ernstige) implicaties voor de gezondheid van het kind, variaties die levensbedreigend kunnen zijn. Toch is het meestal niet nodig om in te grijpen, maar dat gebeurt vaak wel. Het gros van de ingrepen zijn puur cosmetisch en hebben geen effect op de levenskwaliteit. De Verenigde Naties bestempelt deze praktijk als “(intersekse) genitale mutilatie” en heeft dergelijke ingrepen gelijkgesteld met “foltering” omdat er een blijvende traumatische impact is bij het kind.

Een intersekse conditie is geen genderidentiteit. Een intersekse conditie is iets dat je hebt. Het zit op het niveau van je lichaam (zie genderkoek). Genderidentiteit gaat over hoe je je voelt. Uiteraard zijn er wel mensen voor wie hun intersekse conditie een deel is van hun (gender)identiteit. Zij noemen zich vaak inter*.