Materiële deprivatie

Materiële deprivatie betekent dat men zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. Deze indicator focust dus niet zozeer op het inkomen zelf, maar op het feit of men mede dankzij dit inkomen kan genieten van een minimale levensstandaard.

De EU-SILC-enquête meet dit aan de hand van het ontbreken van negen materiële bezittingen en de onmogelijkheid om een aantal handelingen te doen die symbool staan voor de gemiddelde levensstandaard in onze maatschappij. Wanneer iemand zich minstens vier van deze negen items niet kan veroorloven, is er sprake van ernstige materiële deprivatie.

  • Een week vakantie per jaar buitenshuis
  • Een onverwachte uitgave doen
  • Een persoonlijke wagen bezitten
  • Het huis voldoende te verwarmen
  • Minstens om de twee dagen vlees, kip, vis of een vegetarisch alternatief te eten
  • Rekeningen op tijd betalen (huur, water, elektriciteit, etc.)
  • Een wasmachine bezitten
  • Een kleurentelevisie bezitten
  • Een telefoon bezitten