Allochtoon

Vooral gebruikt in wetenschappelijke context, niet om een bevolkingsgroep in het gewone leven aan te duiden. Hedendaags: ‘mensen met een migratieachtergrond’ of ‘mensen met buitenlandse herkomst’. Wees zo specifiek mogelijk, door bijvoorbeeld het land van herkomst te noemen. Weet je het niet? Als het niet terzake doet, laat je het zo. Als het wél nuttig is, vraag het dan aan de persoon zelf.

Allochtoon en moslim worden vaak als inwisselbaar gebruikt. Dat is zeker niet het geval. Maak geen veronderstellingen door de twee termen door mekaar te gebruiken. Vergeet daarbij niet dat er ook culturele moslims bestaan die niet noodzakelijk het geloof praktiseren, dus wees voorzichtig met je conclusies.

EXTRA

Allochtone gemeenschap: gebruikt om mensen met een migratieachtergrond aan te duiden.
Uiteraard bestaat dé allochtone gemeenschap niet. In sommige steden leven tientallen nationaliteiten samen en naast elkaar leven. Die groepen vormen zelfs niet per nationaliteit een gemeenschap, omdat de verschillende migratiegolven mensen om andere redenen naar België hebben gebracht. Er zijn ook grote verschillen in levensstijl tussen de generaties. Daarom is het een onbruikbaar containerbegrip.

Ook de “islamitische gemeenschap” is even onbruikbaar als de “christelijke gemeenschap”.
De verschillende strekkingen kunnen ver uit elkaar liggen en soms andere feestdagen vieren. Wees dus zo specifiek mogelijk.