Drag Queen, Drag King, Drag art

Onder drag zijn dragqueens het meest gekend, maar ook dragkings en female drag bestaan. Een dragqueen is doorgaans een man die optreedt met een vrouwelijke expressie, een dragking is doorgaans een vrouw die optreedt met een mannelijke expressie. Female drag is wanneer een vrouw als dragqueen optreedt. Steeds vaker komen trans en non-binaire personen ook in deze kunstvorm voor. De optredens kunnen gaan van zang en dans tot comedy en performance art, waarbij er vaak gespeeld wordt met het androgyne, of mannelijk en vrouwelijk.