(Terreur)aanslag

Een aanslag

Een aanslag is een onverwachte aanval, die gericht is tegen de staat (of zijn vertegenwoordigers), de maatschappij of tegen een belangrijk persoon. De aanval hoeft daarom niet fysiek tegen de staat (bijvoorbeeld politiemensen) gericht te zijn. Een aanval tegen een groep burgers kan ook een aanslag zijn, als de bedoeling ervan is om de staat of de maatschappij te treffen. 

Terreuraanslag

Een terreuraanslag is een aanslag met een bepaald doel, vanuit een politieke of religieuze motivering.

De directe slachtoffers van een terreurdaad zijn niet de bedoelde slachtoffers. Terrorisme is bedoeld om angst te zaaien binnen een gemeenschap en om de aandacht van het grote publiek te trekken. De echte doelwitten van een terreuraanslag is dus een groot publiek. Overigens hoeft terrorisme niet alleen op schietpartijen, bomaanslagen en dergelijke te slaan. Ook gijzelingen, kapingen, vernielingen, sabotage, … kunnen terreurdaden zijn.

Volgens de wet kan terrorisme bedoeld zijn om een land of internationale organisatie ernstig te schenden, de bevolking ernstige vrees aan te jagen, de overheid te dwingen om bepaalde handelingen (niet) te plegen of om de politieke, economische, constitutionele of sociale basisstructuren van een land te vernietigen.