Mensen zonder papieren

Iemand die ondanks het bevel om ons land te verlaten, toch hier blijft, bijvoorbeeld een uitgeprocedeerde asielzoeker. Het kan ook gaan om iemand die eerst legaal in ons land was (bijvoorbeeld met een visum), maar die langer is gebleven of om een vluchteling of migrant die nooit een asielprocedure heeft opgestart in ons land, omdat die persoon bijvoorbeeld in Engeland wil geraken. 

Mensen zonder papieren wonen in België zonder wettelijk verblijf. Sommigen onder hen vroegen ooit asiel aan en werden afgewezen. Anderen deden dit niet en leven al sinds hun aankomst in België zonder wettelijk statuut.

Prullenmand: term illegaal

prullenbak-sticker  Illegaal: Het zelfstandig naamwoord ‘illegaal’ gebruiken we niet. Wel: mensen zonder papieren of (officieel) mensen zonder wettig verblijf. Iemand kan wel illegaal in het land verblijven, maar we reduceren die persoon niet tot ‘een illegaal’.