voornaamwoorden

Voornaamwoorden worden steeds vaker vermeld bij het introduceren van een persoon. Genderidentiteit evolueert waardoor bepaalde groepen mensen zich niet meer identificeren met de klassieke verdeling tussen man en vrouw.

Om naar mannen te verwijzen gebruikt men hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar. Een genderneutrale manier om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden gebruiken, is die/hen/hun. Die/diens komt in Vlaanderen ook steeds meer op en kan je dus ook gebruiken. Probeer het eerst de persoon zelf te vragen, of doe research op bv. sociale media om hun voornaamwoorden te achterhalen. Lukt dat niet, kan je die/hen of die/diens als veilige optie gebruiken.