Gender

het maatschappelijk aspect van vrouwelijkheid en mannelijkheid. ‘Gender’ verwijst naar de rollen, gedragingen, activiteiten (functies) en ‘eigenschappen’ die een samenleving op een bepaald moment gepast acht voor (biologisch bepaalde) mannen en vrouwen; het concept gender geeft aan wat ze horen te doen, welke hun positie in de maatschappij is en dus in welke verhouding ze tot elkaar staan; de sociale definitie van vrouwen en mannen werkt door in individuele attitudes en gedragingen als in regels, gebruiken en organisaties, taal, media en sociaal-economische systemen (bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, werk en vrije tijd, gezondheid, sociale zekerheid).

De constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid neemt vaak de vorm aan van een hiërarchie van enerzijds ‘mannelijke’ en anderzijds ‘vrouwelijke’ rollen, taken en waarden. Deze hiërarchisering kan leiden tot vooroordelen, discriminaties, ongelijkheden en sociale onrechtvaardigheden.

Er is dus een verschil tussen gender en sekse/geslacht.

Zie ook: Sekse of geslacht