Bejaarde

Verouderde term, achterhaald, te vermijden. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog vaak aan het werk of hebben een actieve levensstijl. De term heeft de connotatie van aftakeling en zorgbehoevendheid, en geeft mensen het gevoel van afgeschreven te zijn. Je kan bijvoorbeeld wel eventueel ‘de oudste ouderen’ gebruiken. Enkele alternatieven: Oudere, 60-plussers of kies voor … Lees verder Bejaarde

60-plussers

De hele groep van mensen die zestig en ouder zijn. Gebruik de exacte leeftijd wanneer je die kent. Bv.: ‘Deze pas geldt voor alle 65-plussers.’ De groep ouderen is enorm divers. Tussen een zestiger en een negentiger zitten verschillende generaties. Om een bepaalde leeftijdsgroep te benoemen, kan je daarom specifiekere termen gebruiken, zoals 65-plussers of … Lees verder 60-plussers

Senioren

Moeilijk woord voor het gewone Nederlandse woord ‘ouderen’. Sommigen verkiezen ‘senioren’ boven ‘ouderen’, omdat ze dat actiever vinden. Je kan de term dus gebruiken, maar de Vlaamse Ouderenraad verkiest ‘ouderen’ omdat dat duidelijk is in vergelijking met ‘jongeren’ en omdat dat de meest neutrale term is. Bovendien gebruiken ook onze omliggende landen termen die verwijzen … Lees verder Senioren

Oudere

Persoon in een latere levensfase. Er is geen duidelijke definitie of leeftijdsgrens voor de term ouderen, want chronologische leeftijd is niet het juiste criterium om te bepalen of iemand al dan niet een oudere is. Elke leeftijdsgrens is erg arbitrair. Bovendien bestaat dé oudere niet. Maar de term ‘ouderen’ kan je gebruiken om de grote … Lees verder Oudere

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: discriminatie van jongeren of ouderen, het impliciet of expliciet hanteren van leeftijdsgrenzen bij aspecten van verzekeringen of maatschappelijke participatie, zoals politieke vertegenwoordiging, tewerkstelling en dergelijke, tenminste als de leeftijdsgrens niet objectief te rechtvaardigen is. Zie ook bij hoofdstuk Leeftijd: agisme, discriminatie of stereotypering op basis van leeftijd.

Rolpatronen

Rolpatronen: aan vrouwen en mannen toegewezen gedragspatronen, waarin men wordt opgevoed, en waarrond persoonlijke en maatschappelijke verwachtingen bestaan (zie ook gender). Kan ook toegepast worden voor ouderen. Roldoorkruisend, roldoorbrekend: tegen de seksestereotypen in; niet overeenkomstig de traditionele taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Kan ook worden toegepast voor andere groepen, bv. ouderen.

Oudje

Oudjes, krasse knarren en kranige besjes: betuttelende termen vermijden we. De groep die in Vlaanderen 20% van de bevolking uitmaakt en meer dan een miljoen mensen telt, omvat veel actieve mensen die zelf voor ouderen zorgen. Derde leeftijd: Dit is een verouderde term. Er bestaat niet zoiets als dé oudere en dus ook niet zoiets … Lees verder Oudje