Asielzoeker

Iemand die bescherming aanvraagt in ons land. Dat zijn personen die aanschuiven bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze krijgen de naam asielzoeker zolang hun procedure loopt, dus ook na een eventuele afwijzing waartegen ze nog in beroep kunnen gaan. Uitgeprocedeerde asielzoeker Iemand die de hele procedure heeft doorlopen en geen erkenning krijgt. Die persoon moet binnen … Lees verder Asielzoeker

(Terreur)aanslag

Een aanslag Een aanslag is een onverwachte aanval, die gericht is tegen de staat (of zijn vertegenwoordigers), de maatschappij of tegen een belangrijk persoon. De aanval hoeft daarom niet fysiek tegen de staat (bijvoorbeeld politiemensen) gericht te zijn. Een aanval tegen een groep burgers kan ook een aanslag zijn, als de bedoeling ervan is om … Lees verder (Terreur)aanslag

Allochtoon

Vooral gebruikt in wetenschappelijke context, niet om een bevolkingsgroep in het gewone leven aan te duiden. Hedendaags: ā€˜mensen met een migratieachtergrondā€™ of 'mensen met buitenlandse herkomst'. Wees zo specifiek mogelijk, door bijvoorbeeld het land van herkomst te noemen. Weet je het niet? Als het niet terzake doet, laat je het zo. Als het wĆ©l nuttig … Lees verder Allochtoon

Deadname

Een deadname is de naam die iemand bij geboorte meekreeg, of de naam die iemand vroeger gebruikte, vooraleer de naam bewust te veranderen in een nieuwe naam. Een deadname wordt meestal gebruikt in de context van transpersonen. Iemand 'deadnamen' wordt vaak beschouwd als kwetsend, soms beledigend. In bepaalde gevallen is iemand moedwillig bij de oude (of dode) … Lees verder Deadname

ander, andere

Wanneer je mensen met een migratieachtergrond of iemand met een niet-witte huidskleur wil beschrijven, kan je best het woord 'andere' vermijden. Als je het hebt over een 'andere' huidskleur, ga je ervan uit dat de standaard wit is. Je kan daarom kiezen om de persoon te beschrijven als iemand met een migratieachtergrond of met een … Lees verder ander, andere

slaven, slaafgemaakt, tot slaaf gemaakte

In de context van kolonisatiegeschiedenis kan het gebeuren dat je spreekt over of met (afstammelingen van) mensen die onder koloniaal bewind tot slaaf zijn gemaakt. Je kan ervoor kiezen om het woord 'slaaf' niet te gebruiken, maar wel 'slaafgemaakte'. Op die manier benadruk je de dwang waaraan deze mensen onderworpen werden. Je leest ook wel … Lees verder slaven, slaafgemaakt, tot slaaf gemaakte

Mensen van kleur

ā€˜Mensen van kleurā€™ is een term die je kan gebruiken om mensen te omschrijven bij wie huidskleur een bepalende factor is in hun ervaringen en identiteitsvorming. De term is een omschrijving voor een groep met een gelijkaardige sociale factor. Sommige identiteitskenmerken omschrijven we in het Nederlands vaker op deze manier. Denk bijvoorbeeld aan ā€˜mensen van … Lees verder Mensen van kleur

Blank / Wit

Aanduiding van mensen die ā€˜geen gekleurdeā€™ huid hebben. Het gebruik van de term evolueert. Er zijn actoren die resoluut kiezen voor ā€˜witā€™.Ā We adviseren gevoelig te zijn voor connotaties in bepaalde contexten, waar bijvoorbeeld het koloniale verleden of machtsverhoudingen spelen en ā€˜blankā€™ niet neutraal is.'Wit' wordt meestal gebruikt door mensen die daarmee een meerderheidsvisie van de … Lees verder Blank / Wit

Eid al Fitr / Suikerfeest

Niet geheel accuraat. De term is afgeleid van het Turks Seker Bayrami, dat letterlijk suikerfeest betekent. Voor Turkse moslims is er niet echt een probleem. Moslims uit Arabische landen houden niet zo van deze term. Islamitische gelovigen vieren ā€œhet einde van de vastenmaand of het einde van de Ramadanā€. Ook binnen de islam zijn er … Lees verder Eid al Fitr / Suikerfeest

Bejaarde

Verouderde term, achterhaald, te vermijden. Enkel voor hoogbejaarden bruikbaar in uiterste gevallen. Vroeger voor zestigplussers, maar die zijn nu nog vaak aan het werk of hebben een actieve levensstijl.  Enkele alternatieven voor het woord 'bejaarde' zijn: Oudere, 60-plussers of kies voor een preciezere term als ā€˜zeventigersā€™, ā€˜tachtigersā€™, ā€˜negentigersā€™, ā€˜honderdjarigenā€™.

Transgender

Overkoepelende term voor alle andere vormen van gendervariatie waarbij de persoon zich beweegt tussen genders. Een transgender persoon is iemand die zich niet altijd identificeert met het geslacht dat wordt vastgesteld bij de geboorte. Sommige transgender personen bewegen zich op het genderspectrum, andere voelen zich man, vrouw of non-binair. Een trans man is iemand die bij … Lees verder Transgender

Allochtoon (alternatieven)

Allochtoon: term voor een niet-oorspronkelijke bewoner die je het best vooral in een wetenschappelijke context gebruikt. In een maatschappelijke context, bijvoorbeeld om buitenlandse werknemers of stadsgenoten aan te duiden, wordt het dikwijls als stigmatiserend ervaren. Gevoelige term, beter preciseren.'Mensen met eenĀ migratieachtergrond' is een beter alternatief. Migratieachtergrond: ā€˜mensen met een migratieachtergrondā€™ heeft tegenwoordig de voorkeur om … Lees verder Allochtoon (alternatieven)

Oorlogsvluchteling

Valt niet zonder meer onder de definitie van ā€˜vervolgingā€™ van het verdrag, ook al is het leven van deze persoon in gevaar. Toch komt deze persoon vaak in aanmerking voor opvang als vluchteling. Dat is in de geest van het Vluchtelingenverdrag, dat immers werd aangenomen toen miljoenen mensen als gevolg van de oorlog op de … Lees verder Oorlogsvluchteling

Cisgender

Als je cisgender mens bent, komt je genderidentiteit overeen met het geslacht dat jou bij de geboorte is toegewezen. Je kan cis man of cis vrouw zijn. Komt je genderidentiteit niet overeen met je geboortegeslacht, dan ben je trans. Daarnaast bestaat er een heel spectrum van geslachtsvariatie biologisch gezien, maar meestal worden pasgeborenen enkel op … Lees verder Cisgender