Doven

dovenMensen met een auditieve beperking die onvoldoende auditieve input hebben om zonder hulpmiddel spraak te kunnen verstaan. Om spraak te kunnen verstaan, kunnen zij niet geholpen worden met gewone hoorapparaten, maar zijn zij aangewezen op één of twee CI’s (Cochleair Implantaat). geïmplanteerde dovenMensen die doof zijn en één of twee CI’s hebben. gebarentalige dovenMensen die … Lees verder Doven

Schrijftolk, gebarentolk

Schrijftolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken taal simultaan om te zetten in tekst. De dove persoon leest de tekst af van een scherm en kan zo de mondelinge uiteenzetting rechtstreeks volgen. Gebarentolk: tolk die een dove of slechthorende persoon ondersteunt, bijvoorbeeld in het onderwijs, door gesproken … Lees verder Schrijftolk, gebarentolk

Mindervalide

Gehandicapten: beter mensen met een handicap (of beperking). De handicap of beperking is slechts één aspect van hun identiteit. Vereng hen daar niet toe. Invaliden: enkel nog voor de technische term ‘invaliditeit’ en de uitkeringen van de Sociale Zekerheid die daarbij horen. Beter: personen met een beperking of een handicap. Mindervaliden: verouderd, deze persoon is … Lees verder Mindervalide