Dwerggroei

Dwerggroei is een neutrale medische term, maar mensen met een groeistoornis duiden we aan als ‘kleine mensen’ (NL) of ‘mensen met (een) kleine gestalte’ (BE).  Dwerg: wordt als beledigend ervaren. VVMKG is de Vlaamse vereniging voor ‘mensen met kleine gestalte’. In Nederland spreken ze van ‘kleine mensen’.

Mindervalide

Gehandicapten: beter mensen met een handicap (of beperking). De handicap of beperking is slechts één aspect van hun identiteit. Vereng hen daar niet toe. Invaliden: enkel nog voor de technische term ‘invaliditeit’ en de uitkeringen van de Sociale Zekerheid die daarbij horen. Beter: personen met een beperking of een handicap. Mindervaliden: verouderd, deze persoon is … Lees verder Mindervalide