Gelijkheid – Gelijke kansen

Gelijkwaardigheid: het principe dat alle mensen evenwaardig zijn en gelijke rechten hebben. Gelijke kansen: het ontbreken van belemmeringen die verbonden zijn aan gender, sekse, handicap, afkomst, leeftijd, sociaal-economische status en dergelijke voor deelname aan het economische, politieke en sociale leven. Dat is niet noodzakelijk hetzelfde als gelijke behandeling. Voor mensen met een beperking zijn er … Lees verder Gelijkheid – Gelijke kansen