Hermafrodiet

Absoluut te vermijden term. Hermafrodiet of tweeslachtigheid is een term die uit de Griekse en Noorse mythologie en de natuurkunde. Deze term kan je in de context van dieren of planten gebruiken. Om personen met een combinatie van mannelijke als vrouwelijke seksekenmerken te beschrijven, gebruikt men de term intersekse. 

Safe(r) space(s)

Letterlijk een veilige(re) ruimte. Deze term wordt gebruikt om aan te duiden dat iedereen in een bepaalde groep of situatie zichzelf kan zijn en dat diversiteitskenmerken geen belemmering vormen om volwaardig en zelfstandig deel te nemen. Zowel reĆ«el als online. Als een deelnemer toch enige hinder in die zin ondervindt, is er gelegenheid en vertrouwen … Lees verder Safe(r) space(s)

Gender

het maatschappelijk aspect van vrouwelijkheid en mannelijkheid. ā€˜Genderā€™ verwijst naar de rollen, gedragingen, activiteiten (functies) en ā€˜eigenschappenā€™ die een samenleving op een bepaald moment gepast acht voor (biologisch bepaalde) mannen en vrouwen; het concept gender geeft aan wat ze horen te doen, welke hun positie in de maatschappij is en dus in welke verhouding ze … Lees verder Gender

Genderqueer

Iemand die zowel mannelijke als vrouwelijke identiteitskenmerken heeft en die zich bv. man Ć©n vrouw of net noch man, noch vrouw voelt. Deze persoon vindt dat gender of met welk gender je je identificeert er eigenlijk niet toe doet of zou mogen toe doen. De maatschappij leert ons van jongs af aan wat mannelijk en vrouwelijk … Lees verder Genderqueer

GenderfluĆÆde

Personen die genderfluĆÆde zijn identificeren zich over het algemeen niet als Ć©Ć©n gender. Hun genderidentiteit verandert/wisselt doorheen de tijd. Iemand 'vloeit' als het ware van de ene genderidentiteit naar de andere. GenderfluĆÆde personen voelen zich de ene dag meer man, de andere dag meer vrouw. Afhankelijk van de persoon kunnen die fluctuaties niet alleen tussen … Lees verder GenderfluĆÆde

voornaamwoorden

Voornaamwoorden worden steeds vaker vermeld bij het introduceren van een persoon. Genderidentiteit evolueert waardoor bepaalde groepen mensen zich niet meer identificeren met de klassieke verdeling tussen man en vrouw. Om naar mannen te verwijzen gebruikt men hij/hem/zijn, voor vrouwen is er zij/haar/haar. Een genderneutrale manier om te verwijzen naar mensen die geen mannelijke of vrouwelijke … Lees verder voornaamwoorden

Flinta*

Onder de term Flinta* verstaat men iedereen die zich identificeert als Female (vrouwelijk), Lesbian (lesbisch), Intersex, Non-binary (non-binair), Trans of Agender (gendervrij). Met het sterretje doelt men op iedereen die zich niet in ƩƩn van deze categorieƫn bevindt, maar wel systematisch nadeel ervaart van een cis-patriarchale omgeving.

Demigender

Demigender is een genderidentiteit waarbij iemand zich gedeeltelijk identificeert als een van de binaire genders, maar niet voldoende om zich zo volledig te identificeren. Er bestaan verschillende demigenders, zo worden personen die zich gedeeltelijk man voelen omschreven als 'demi-boy' en personen die zich gedeeltelijk vrouw voelen omschreven als 'demi-girl'.

Non-binair

Voor de meeste mensen zijn twee mogelijkheden; vrouw of man, voldoende. Ze voelen zich volledig man of vrouw, of kiezen datgene dat het beste bij hen past. Zo zijn er mensen die niet kiezen tussen die twee genders: ze staan allebei te ver van hen af. Dat is geen kwestie van niet ā€˜willenā€™ kiezen, maar vooral … Lees verder Non-binair

Deadname

Een deadname is de naam die iemand bij geboorte meekreeg, of de naam die iemand vroeger gebruikte, vooraleer de naam bewust te veranderen in een nieuwe naam. Een deadname wordt meestal gebruikt in de context van transpersonen. Iemand 'deadnamen' wordt vaak beschouwd als kwetsend, soms beledigend. In bepaalde gevallen is iemand moedwillig bij de oude (of dode) … Lees verder Deadname

Transgender

Overkoepelende term voor alle andere vormen van gendervariatie waarbij de persoon zich beweegt tussen genders. Een transgender persoon is iemand die zich niet altijd identificeert met het geslacht dat wordt vastgesteld bij de geboorte. Sommige transgender personen bewegen zich op het genderspectrum, andere voelen zich man, vrouw of non-binair.  Een trans man is iemand die … Lees verder Transgender

Transitie

ā€˜In transitie zijnā€™ is in ruime zin het leren kennen en ontdekken van de genderidentiteit (iemands eigen identificatie van mannelijkheid of vrouwelijkheid) of in enge zin het ondergaan van medische ingrepen (hormoontherapie, geslachtaanpassende behandelingen, lasertherapie, stemtraining) om het lichaam te vervrouwelijken of vermannelijken, zodat het meer in overeenstemming is met de genderidentiteit. Voor de VRT … Lees verder Transitie

Cisgender

Als je cisgender mens bent, komt je genderidentiteit overeen met het geslacht dat jou bij de geboorte is toegewezen. Je kan cis man of cis vrouw zijn. Komt je genderidentiteit niet overeen met je geboortegeslacht, dan ben je trans. Daarnaast bestaat er een heel spectrum van geslachtsvariatie biologisch gezien, maar meestal worden pasgeborenen enkel op … Lees verder Cisgender

Genderidentiteit

Genderidentiteit: het innerlijke gevoel i.v.m. gender. Voelt iemand zich jongen, meisje, beide of geen van beide? Bij de meeste mensen valt dit samen met hun sekse. Genderexpressie: de mate waarin iemand zich vrouwelijk of mannelijk uit. Het gaat om kledingkeuze, taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, gebruik van parfum, omgaan met emoties en andere uitingen. Genderexpressie verwijst … Lees verder Genderidentiteit

Genderexpressie

De mate waarin iemand zich vrouwelijk of mannelijk uit. Het gaat om kledingkeuze, taalgebruik, gebaren, make-up, haartooi, gebruik van parfum, omgaan met emoties en andere uitingen. Genderexpressie verwijst dus duidelijk naar culturele referenties. Wat in Ć©Ć©n cultuur of context als mannelijk wordt beschouwd, kan in een andere net heel vrouwelijk lijken. Slechts weinig mensen drukken … Lees verder Genderexpressie