Dwerggroei

Dwerggroei is een neutrale medische term, maar mensen met een groeistoornis duiden we aan als ‘kleine mensen’ (NL) of ‘mensen met (een) kleine gestalte’ (BE).  Dwerg: wordt als beledigend ervaren. VVMKG is de Vlaamse vereniging voor ‘mensen met kleine gestalte’. In Nederland spreken ze van ‘kleine mensen’.