G-sport

G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of (aangepaste) beweegvorm van personen met beperking, kwetsbaarheid of chronische aandoening. G-sporters zijn mensen met een beperking, kwetsbaarheid en/of chronische aandoening die sporten of bewegen. Iedereen die het wenst, kan en mag zichzelf als G-sporter beschouwen. G-sporters zijn gewoon sporters onder de sporters. Ze ondervinden extra drempels in … Lees verder G-sport

Validisme

Kort: structurele uitsluiting van personen met een handicap. *noot: sommigen beschouwen de term 'valide', om over handicap te spreken, als verouderd. Maar de term komt opnieuw meer voor binnen enkele onderzoeksdomeinen. Validisme (Engels: ableism) is de term voor discriminatie, stigmatisering en marginalisering van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke, verstandelijke en/of psychische … Lees verder Validisme

Validen, valide mensen

Bedoeld in tegenstelling met mensen met een handicap. We spreken van mensen met en zonder een handicap. Valide is helemaal verouderd en lijkt een waardeoordeel in te houden.┬á Terwijl het niet over de waarde van de persoon gaat. Daarom spreken we liever van mensen, atleten, kunstenaars... met en zonder een beperking. Niet verwarren met: validisme, … Lees verder Validen, valide mensen

Beperking, Handicap

Beperking: verzamelnaam voor een groot aantal verschillende functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen. Mensen kunnen een beperking hebben vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke stoornis, medische omstandigheden of een psychische aandoening. Deze stoornissen, omstandigheden of aandoeningen kunnen blijvend of tijdelijk zijn. Heb je een fysieke beperking, dan ben je misschien … Lees verder Beperking, Handicap

Redelijke aanpassing

Redelijke aanpassing: maatregel om tegemoet te komen aan personen met een handicap om de beperkingen van de omgeving zo veel mogelijk te ondervangen. Het weigeren van ÔÇśredelijke aanpassingenÔÇÖ is discriminatie. Ook een juridische term. Personen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen die proportioneel en aangepast moeten zijn, zodat de zelfstandigheid en waardigheid van … Lees verder Redelijke aanpassing

ASS (Autismespectrumstoornis)

ASS: De afkorting van autismespectrumstoornis, synoniem voor autisme, een vorm van neurodiversiteit. Mensen met een ASS hebben een andere manier van waarnemen, informatie verwerken en betekenis geven. De volledige term is een medische term. Sommige mensen vinden het geen stoornis, maar gewoon een andere manier van denken waarbij het net de onaangepaste wereld is die … Lees verder ASS (Autismespectrumstoornis)

Syndroom van Down, downsyndroom, down

Gebruik om iemand te benoemen mensen met down(syndroom). Mensen met het syndroom van Down hebben enkele karakteristieke uiterlijke kenmerken, waardoor ze meestal herkenbaar zijn. De kinderen ontwikkelen zich trager dan andere kinderen, zowel lichamelijk als verstandelijk. De onderliggende reden is trisomie-21. Er is evenwel een grote variatie in wat ze kunnen bereiken. Soms hebben mensen … Lees verder Syndroom van Down, downsyndroom, down

Mindervalide

Gehandicapten: beter mensen met een handicap (of beperking). De handicap of beperking is slechts ├ę├ęn aspect van hun identiteit. Vereng hen daar niet toe. Invaliden: enkel nog voor de technische term ÔÇśinvaliditeitÔÇÖ en de uitkeringen van de Sociale Zekerheid die daarbij horen. Beter: personen met een beperking of een handicap. Mindervaliden: verouderd, deze persoon is … Lees verder Mindervalide