Inclusie

Inclusie: iedereen - ouderen, personen met een handicap en dergelijke - als volwaardige burgers opnemen in een samenleving, met respect en waardering voor ieders behoeften en competenties, algemeen waar kan, aangepast waar nodig, door barrières weg te nemen of te verkleinen. Inclusief (zoals gebruikt in de beheersovereenkomst van de VRT): de verschillende sociaal-demografische groepen bereiken door … Lees verder Inclusie

Inclusief

Zoals gebruikt in de beheersovereenkomst van de VRT: de verschillende sociaal-demografische groepen bereiken door in het generalistische aanbod aandacht te hebben voor verschillende mediabehoeften. Het is de bedoeling maximaal mensen en bevolkingsgroepen te verbinden door iedereen aan bod te laten komen op een genuanceerde manier.