Intersectionaliteit, kruispuntdenken

Intersectionaliteit of kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden ('meervoudige discriminatie') en de dynamiek die daaruit voortvloeit, zichtbaar maakt. In het intersectioneel denken leren we kijken naar hoe al deze verschillende dimensies op elkaar inspelen. Kruispuntdenken stelt dat wij mensen geen maatschappelijk vrij-zwevende subjecten zijn, maar allen een maatschappelijke positie toegewezen krijgen aan de … Lees verder Intersectionaliteit, kruispuntdenken